banner

 
מכירה רגילה
פירנצה
דגם: פירנצה
סלון דמוי עור פינתי דגם פירנצה
מחיר: ₪5,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
8906
דגם: 8906
סלן עור פינתי דגם 8906
מחיר: ₪7,500
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
8651
דגם: 8651
סלון עור פינתי מעוגל דגם 8651
מחיר: ₪10,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
1172
דגם: 1172
סלון עור 3+2 דגם 1172
מחיר: ₪8,000
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
מכירה רגילה
8279
דגם: 8279
סלון עור 3+2 עם ריקלינרים דגם 8279
מחיר: ₪12,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
9166
דגם: 9166
סלון עור פינתי דגם 9166
מחיר: ₪7,500
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
9176
דגם: 9176
סלון בד לד אייר פינתי מעוגל דגם 9176
מחיר: ₪11,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
9335
דגם: 9335
סלון בד לד אייר 3+2 דגם 9335
מחיר: ₪8,500
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
מכירה רגילה
30450
דגם: 30450
סלון עור 3+2 דגם 30450
מחיר: ₪12,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
איטליאנו
דגם: איטליאנו
סלון בד פינתי איטליאנו
מחיר: ₪7,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
אסתריקה
דגם: אסתריקה
סלון בד פינתי אסתריקה
מחיר: ₪7,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
ברצלונה
דגם: ברצלונה
סלון דמוי עור פינתי מעוגל דגם ברצלונה
מחיר: ₪6,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
מכירה רגילה
ג'ורג'
דגם: ג'ורג'
סלון עור פינתי דגם ג'ורג'
מחיר: ₪12,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
ג'ורדן
דגם: ג'ורדן
סלון בד פינתי דגם ג'ורדן
מחיר: ₪7,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
דובה
דגם: דובה
ספת עור דגם דובה
מחיר: ₪18,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
הנדסון
דגם: הנדסון
סלון עור 3+2 דגם הנדסון
מחיר: ₪12,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
מכירה רגילה
הראל
דגם: הראל
סלון בד פינתי דגם הראל
מחיר: ₪4,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
ויולינו
דגם: ויולינו
סלון עור 3+2 דגם ויולינו
מחיר: ₪12,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
זולה
דגם: זולה
ספת בד דגם זולה + הדום
מחיר: ₪10,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
לילי
דגם: לילי
ספת עור דגם לילי
מחיר: ₪18,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
מכירה רגילה
לינוי מורה
דגם: לינוי מורה
סלון בד פינתי דגם לינוי
מחיר: ₪7,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
מיכאל
דגם: מיכאל
ספת בד דגם מיכאל
מחיר: ₪6,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
מיראז'
דגם: מיראז'
סלון בד פינתי דגם מיראז'
מחיר: ₪8,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
נלי
דגם: נלי
סלון בד 3+2 דגם נלי
מחיר: ₪5,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
מכירה רגילה
סלטי
דגם: סלטי
ספה בד דגם סלטי
מחיר: ₪12,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
ספיר
דגם: ספיר
סלון פינתי עור מלא דגם ספיר
מחיר: ₪12,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
פירנצה קלין
דגם: פירנצה קלין
סלון פינתי בבד קלינטקס דגם פירנצה
מחיר: ₪6,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
פרידיום
דגם: פרידיום
סלון בד פינתי דגם פרידיום
מחיר: ₪7,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
מכירה רגילה
קורפו
דגם: קורפו
סלון עור 3+2 דגם קורפו
מחיר: ₪12,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  
מכירה רגילה
קטי
דגם: קטי
סלון בד לד אייר פינתי דגם קטי
מחיר: ₪11,900
12 תשלומים | דמי משלוח: ₪400
לפרטים נוספים>>
  

סלונים